Home > Letter R >

Scottish Gaelic

From ro- + eachdraidh + -eil.